Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Przykład połączenia dwóch technologii: obudowy głębokiego wykopu wykonanego w ścianach szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii Soilcrete

W przypadku głębokich wykopów budowlanych w trudnych warunkach gruntowych przy wysokim poziomie wody gruntowej, braku warstwy gruntów słaboprzepuszczalnych, braku stateczności podłoża w poziomie płyty fundamentowej oraz w przypadku budowy w centrum miasta, optymalnym rozwiązaniem pod względem kosztowym jak i technicznym jest zastosowanie obudowy docelowej w postaci ścian szczelinowych oraz ekranu przeciwfiltracyjnego w technologii Soilcrete. Udanym przykładem takiego połączenia jest budowa Concept-Tower na przecięciu ulic Karolkowej i Grzybowskiej w Warszawie.

W związku z występowaniem w podłożu gruntów sypkich: piaski drobne, pylaste, żwiry, wysokiego poziomu wody gruntowej (8,0m słupa wody) oraz konieczności wykonania głębokiego wykopu budowlanego pod zaprojektowany trójkondygnacyjny parking podziemny (wykop o głębokości 18,0m) zaproponowano autorskie rozwiązanie Keller Polska w postaci zabezpieczenia wykopu za pomocą ścian szczelinowych oraz odcięcia się od wody gruntowej za pomocą ekranu przeciwfiltracyjengo w technologii Soilcrete.

Ściany szczelinowe o grubości 80cm i głębokości 23,0m zaprojektowano jako podparte na dwóch poziomach za pomocą tymczasowej, stalowej konstrukcji rozparcia. W związku z bardzo napiętym harmonogramem prac zrezygnowano z trzech poziomów rozparcia na rzecz dwóch, których poziomy dobrano tak aby jak najbardziej ułatwić Generalnemu Wykonawcy prace ziemne oraz żelbetowe przy właściwej konstrukcji budynku.

fot 1 fot 2 fot 4

 

Aby maksymalnie zminimalizować wpływ wysokiego poziomu wody gruntowej na wykop budowlany oraz praktycznie wyeliminować wpływ odwodnienia na sąsiednie budynki zastosowano ekran przeciwfiltracyjny w technologii Soilcrete na głębokości 23,0m pod poziomem terenu. Zastosowano kolumny o średnicy 3,6m w rozstawie 2,6m i miąższości 1,35m.

Prace prowadzono w trybie 24-godzinnym dzięki czemu w maksymalny sposób zoptymalizowano czas wykonywania ścian szczelinowych i przesłony, odpowiednio w stosunku do pierwotnego harmonogramu: o 1 tydzień dla ścian i o 2 tygodnie dla przesłony. Dzięki "bonusowi" czasowemu oraz minimalizacji czasu koniecznego na prowadzenie skomplikowanych robót odwodnieniowych Generalny Wykonawca mógł przyspieszyć roboty ziemne oraz zamknąć roboty żelbetowe stanu „0" przed nadejściem zimy i ujemnych temperatur.

Keller Polska oprócz opracowania projektu wykonawczego, wykonania specjalistycznych robót fundamentowych, wspierał Generalnego Wykonawcę swoim doświadczeniem oraz wiedzą podczas robót ziemnych, a także żelbetowych w zakresie płyty dennej i stropów pośrednich.

fot 5 fot 3 fot 6

 

Główna Bank techniczny Nasze rozwiązania NASZE ROZWIĄZANIA Przykład połączenia dwóch technologii: obudowy głębokiego wykopu wykonanego w ścianach szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii Soilcrete

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdynia
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

  • Linkedin
  • YouTube
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.