Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Specjalistyczne prace geotechniczne wykonane w ramach rozbudowy walcowni

W 2009 roku firma Keller Polska zrealizowała szereg zadań podczas rozbudowy walcowni wyrobów długich na terenie Huty CMC Zawiercie S.A.

Pierwszym zadaniem było wykonanie dodatkowych pali CFA o średnicy 650 mm i długości 12,0 m pod rozbudowywany fundament słupa podsuwnicowego. Istniejący fundament o wymiarach podstawy 6,0 m na 8,0 m posadowiony na palach Franki, miał zostać wzmocniony przez wykonanie dodatkowych pali oraz opaski żelbetowej łączącej starą i nową część fundamentu. Ponieważ spód istniejącego fundamentu znajdował się około 5,3 m poniżej poziomu posadzki i zlokalizowany był pod słupem wewnętrznym, w rejonie czynnej linii technologicznej wykonanie tak głębokiego wykopu szerokoprzestrzennego okazało się niemożliwe. Dodatkowym utrudnieniem okazał się dach hali, który uniemożliwiał wykonanie tak długich pali z poziomu posadzki.

W związku z powyższym podjęto decyzję o wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia wykopu na czas wykonywanych robót fundamentowych za pomocą palisady z pali CFA. Łącznie wykonano 49 sztuk pali CFA o średnicy 650 mm i długości 8,0 m w rozstawie 63 cm. Pale zbrojone były kształtownikami stalowymi. Następnie wykonano wstępny wykop i przygotowano platformę roboczą dla wiertnicy na poziomie, który umożliwiał wykonanie pali pod istniejącym fundamentem. W kolejnym etapie została zamontowana tymczasowa konstrukcja rozparcia i wykop został pogłębiony do rzędnej docelowej, a następnie przystąpiono do robót żelbetowych.

fot 10 fot 3 fot 9

 

Drugim zadaniem w ramach rozbudowy walcowni, w którym uczestniczyła firma Keller Polska była budowa osadnika zgorzeliny z pompownią i ociekaczem. Projektowany osadnik o długości 24,7 m i szerokości 14,1 m w zasadniczej części miał służyć jako szczelny zbiornik na zendrę. Na dnie zbiornika przewidziano płytę fundamentową posadowioną ok. 13,0 m poniżej posadzki hali.

W projekcie podstawowym przewidziano zabezpieczenie wykopu za pomocą kotwionej palisady z pali wierconych typu CFA o średnicy 600 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi. Po wykonaniu wykopu, pale należało oczyścić, a następnie wyrównać torkretem z betonu wodoszczelnego na siatce stalowej. Dopiero na tak przygotowanym powierzchni miały zostać montowane maty bentonitowe, a następnie wykonana żelbetowa ścianka dociskowa o grubości 20 cm. Takie rozwiązanie z uwagi na przerwy technologiczne wynikające z dojrzewania betonu w palach, a następnie iniektu stałych kotew gruntowych oraz dużą pracochłonność przy wykonaniu lica wewnętrznego ściany zbiornika spowodowałoby niedotrzymanie terminu ukończenia prac.

Keller Polska zaproponował zabezpieczenie wykopu za pomocą ściany szczelinowej o grubości 60 cm, która docelowo będzie pełnić rolę ściany zewnętrznej osadnika. Aby nie demontować dachu hali w koncepcji założono, że konieczne będzie wykonanie wstępnego wykopu szerokoprzestrzennego i obniżenie platformy roboczej do poziomu, który umożliwiałby bezpieczną pracę głębiarki i wykonanie ściany szczelinowej do głębokości ok. 18,5 m poniżej posadzki. Biorąc pod uwagę posadowienie słupów podsuwnicowych oraz ograniczony obszar prac możliwe było wykonanie wykopu o głębokości około 4,0 m. Część fundamentów posadowionych poniżej tego poziomu musiała zostać podchwycona, a obciążenia na nie działające sprowadzone poniżej dna wykopu wstępnego. Podchwycenie musiało zostać wykonane z dużą precyzją, ponieważ podstawowym wymogiem inwestora było utrzymanie ciągłej produkcji w hali. Do podchwycenia fundamentów została wykorzystana metoda Soilcrete® (Jet grouting).

fot 1 przekroj fot 2

 

Po zaakceptowaniu proponowanego rozwiązania firma Keller Polska w pierwszej kolejności przystąpiła do wykonania podchwycenia fundamentów. W kolejnym etapie został wykonany wykop wstępny i ściana szczelinowa wraz z prostopadłymi żebrami usztywniającymi. W czasie dojrzewania betonu ściany szczelinowej został wykonany oczep wraz z pozostałą żelbetową częścią osadnika. Następnie przegłębiono wykop i zamontowano konstrukcję tymczasowego rozparcia, po czym wykonano wykop docelowy. Na koniec po wykonaniu płyty fundamentowej i wewnętrznych ścian zbiornika zdemontowano tymczasową konstrukcję rozparcia.

Wykonanie osadnika w przedstawiony sposób pozwoliło obniżyć koszty zadania oraz dotrzymać terminu oddania całości robót. Dodatkową zaletą w stosunku do podstawowego rozwiązania jest brak stałych kotew gruntowych we wnętrzu hali, które w przyszłości mogłyby komplikować dalsze inwestycje lub modernizację. Ponieważ ściana szczelinowa została wykonana z betonu wodoszczelnego C30/37 W10 można było zrezygnować z wykonania dodatkowej izolacji za pomocą mat bentonitowych, a co za tym idzie uniknięto również 20 cm ściany dociskowej, która zmniejszyłaby kubaturę osadnika.

rzut ss fot 5 fot 6
fot 7 fot 8 przekroj os
Główna Bank techniczny Nasze rozwiązania NASZE ROZWIĄZANIA Specjalistyczne prace geotechniczne wykonane w ramach rozbudowy walcowni

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdynia
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

  • Linkedin
  • YouTube
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.