Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Wzmocnienie podłoża pod nasypem kolejowym metodą DSM

W ramach modernizacji linii kolejowej nr E30 Wrocław – Opole w miejscowości Łosiów przystąpiono w sierpniu 2010 do przebudowy podtorza na odcinku od km 135+072 do km 135+192 oraz skarpy wraz z ławą skarpową na odcinku 135+100 do km 135+155. Projektowana prędkość pociągów po modernizacji toru wynosi 160 km/h (200 km/h dla taboru z wychylnym pudłem).

Stary nasyp kolejowy o wysokości około 5 - 6 m zbudowany był z gruntów niespoistych z wkładkami humusu, żużla i miału węglowego z przewarstwieniami wysadzinowych glin i piasków gliniastych. Grunty niespoiste znajdowały się w stanie luźnym i średniozagęszczonym a spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Zwierciadło wody gruntowej znajdowało się w poziomie podstawy nasypu. Wyniki badań geotechnicznych wskazywały, że budowa geologiczna nasypu i podłoża gruntowego w osi modernizowanego torowiska jest niekorzystna dla stateczności całego nasypu i jego skarp.

przekroj

przekroj poprzeczny

  

Wzmocnienie nasypu i podłoża zaprojektowano za pomocą kolumn DSM (Deep Soil Mixing) o średnicy 500 mm wykonywanych na mokro (DSM-wet) w rozstawie 1,4 m wzdłuż i 1,0 m w poprzek osi toru. Do wykonania kolumn wykorzystano maszynę z podwójnym mieszadłem. Łącznie wykonano około 4300 mb kolumn o średniej długości około 6 m.

Technologia wgłębnego mieszania gruntu doprowadza do poprawienia właściwości mechanicznych podłoża gruntowego, które po wymieszaniu z cementem przybiera formę tzw. cementogruntu. Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła o specjalnej konstrukcji, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i końcówki spiralnego świdra. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z tzw. monitora, znajdującego się na końcu żerdzi wiertniczej. Po osiągnięciu głębokości założonej w projekcie następuje faza formowania i homogenizacji kolumn. W tym czasie obracane i podciągane do góry mieszadło zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem. Skład i ilość pompowanego zaczynu dostosowuje się do wymaganych właściwości cementogruntu. Kontrola wykonania kolumn DSM systemu Kellera polega na monitorowaniu głębokości wiercenia, prędkości podciągania i obrotów mieszadła oraz ilości pompowanego zaczynu. Wytrzymałość cementogruntu podlega standardowym badaniom na kostkach próbnych, jak dla betonu.

Kolumny wykonywano w dwóch etapach ze względu na konieczność zachowania ruchu pociągów po sąsiednim torze (prędkość maksymalna v=30 km/h). Minimalna odległość pomiędzy maszyną Liebherr 125 a skrajnią kolejową sąsiedniego toru wynosiła około 90 cm.

 fot 1  fot 2  fot 3  fot 0

 

Główna Bank techniczny Nasze rozwiązania NASZE ROZWIĄZANIA Wzmocnienie podłoża pod nasypem kolejowym metodą DSM

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdynia
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

  • Linkedin
  • YouTube
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.