Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Wykorzystanie technologii Soilcrete do wzmocnienia podłoża pod istniejącym fundamentem elektrowni wiatrowej

Elektrownię wiatrową o wysokości ok. 100 m opartą na fundamencie o średnicy ok. 18 m posadowiono bezpośrednio na podłożu z gruntu spoistego przewarstwionym piaskiem. Pod fundamentem do głębokości ok. 4,5 m zalegały gliny pylaste i piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Po wybudowaniu, a przed uruchomieniem elektrowni stwierdzono przechylenie jej fundamentu rzędu 50% całkowitej wartości dopuszczalnej po 20 latach eksploatacji. W wyniku prognoz i analiz wskazujących na ryzyko nadmiernego przechylenia pod obciążeniem ekstremalnym w przyszłości zdecydowano o konieczności wzmocnienia podłoża przed włączeniem elektrowni do eksploatacji. Firma Keller Polska opracowała projekt wykonawczy wzmocnienia podłoża pod istniejącym fundamentem z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej Soilcrete® typu D (Jet Grouting typu D).

Wykonywanie kolumn metodą iniekcji strumieniowej Soilcrete-D odbywa się przez wprowadzenie w podłoże rury wiertniczej zakończonej tzw. monitorem. Z dyszy monitora wydostaje się strumień zaczynu cementowego, o ciśnieniu 200 - 400 at., niezbędnym do równoczesnego rozluźnienia i następnie scementowania gruntu. Dla zwiększenia skuteczności i zasięgu iniekcji strumień zaczynu otulony jest powietrzem, które wydostaje się pod ciśnieniem z pierścieniowej dyszy. Kontrolując precyzyjnie prędkość podciągania i obrotu rury wiertniczej oraz ciśnienie i przepływ zaczynu uzyskuje się pożądany kształt i zasięg zeskalenia.

Przez otwór w fundamencie o średnicy 20-30 cm wykonuje się pod fundamentem kolumny Soilcrete o średnicy od 60 cm do nawet 400 cm w zależności od przyjętych założeń technicznych i warunków gruntowych.

W wyniku analiz i modelowania metodą elementów skończonych (program Plaxis) zaprojektowano łącznie 48 kolumn Soilcrete o średnicy 120 cm i długości ok. 8 m, z czego 21 kolumn wykonano bezpośrednio pod fundamentem przez przewierty o średnicy 30 cm. Kolumny pod fundamentem zbrojono profilami HEB 160 w celu bezpiecznego przeniesienia obciążenia wciskającego i wyciągającego towarzyszącego ekstremalnym obciążeniom projektowym. Po wzmocnieniu podłoża przewidziano również wzmocnienie konstrukcji fundamentu przez połączenie zbrojenia kolumn Soilcrete ze zbrojeniem fundamentu oraz podwyższenie fundamentu.

pot mech utr stat

widok i przekroj

  

Miejsca usytuowania kolumn pod fundamentem zostały starannie wybrane w celu zminimalizowania powierzchni przecięć konstrukcyjnego zbrojenia fundamentu. Ze względu na konieczność prowadzenia robót w okresie jesiennym przy silnych wiatrach zachodziła konieczność analizy stateczności i zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni w trakcie robót, w tym po odsłonięciu fundamentu i przy pracach iniekcyjnych ingerujących w podłoże. W tym celu po zdjęciu zasypu gruntowego spoczywającego na fundamencie dociążono fundament poprzez ułożenie na jego powierzchni kilkuset worków z geosyntetyków wypełnionych piaskiem. Przed, w trakcie oraz po wykonaniu robót wzmacniających dwa razy dziennie prowadzono monitoring geodezyjny fundamentu i wieży elektrowni oraz analizę wyników tych pomiarów. Po wykonaniu i związaniu cementogruntu kolumn Soilcrete przemieszczenia fundamentu uległy stabilizacji.

Przedstawione rozwiązanie wzmocnienia podłoża pod fundamentem elektrowni z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej Soilcrete powinno w znacznym stopniu ograniczyć w przyszłości nadmierny przechył fundamentu oraz poprawić jego ogólną stateczność. Elektrownia wiatrowa została włączona do eksploatacji, a monitoring geodezyjny fundamentu i wieży jest kontynuowany.

 

fot 2 fot 1 fot 3

 

Główna Bank techniczny Nasze rozwiązania NASZE ROZWIĄZANIA Wykorzystanie technologii Soilcrete do wzmocnienia podłoża pod istniejącym fundamentem elektrowni wiatrowej

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdynia
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

  • Linkedin
  • YouTube
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.